SARL CAMPING Le Domaine des Bans

Le Domaine des Bans
146 rue James Wiese
88430 Corcieux

+33 (0)3 29 51 64 67
domainedesbans@cielavillage.com
RCS : 397 447 186 Epinal
Siret : 397 447 186 00016

De website wordt gehost door het bedrijf Niwanet.

FRANCECOM, Web Agency
2, Boulevard Jean Moulin 44100 NANTES
Telefoonnummer: 02 51 80 88 88
Fax : 02 51 80 88 87
Web : www.francecom.fr
RCS : Nantes B 410 557 151
SIRET : 41055715100033

Raadpleging van de website betekent de volledige aanvaarding en naleving van de volgende gebruiksvoorwaarden door de gebruikers.

De internetgebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de website voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken. In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit handvest door de internetgebruiker, kan deze civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Inhoud van de website

De website wordt beheerd door de firma SARL Camping Le Domaine des Bans.

De website presenteert de activiteiten van SARL Camping Le Domaine des Bans.

Intellectueel eigendom

De website vormt een concept waarvan Francecom de auteur is in de zin van de artikelen L111.1 en volgende van de Franse Wet inzake het Intellectueel Eigendom.

In het algemeen zijn de gegevens, programma’s, muziekvoorbeelden, teksten, informatie, logo’s, visuele identiteiten, beelden, al dan niet bewegend, en hun opmaak die op de website verschijnen eigendom van Francecom (met uitzondering van foto’s die toebehoren aan SARL Camping Le Domaine des Bans en teksten geschreven door SARL Camping Le Domaine des Bans) en worden als zodanig beschermd door de bepalingen van de Wet inzake Intellectueel Eigendom.

Elke internetgebruiker verbindt zich ertoe deze inhoud niet te gebruiken en niemand toe te staan deze inhoud te gebruiken voor illegale doeleinden.

Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, op een computer en/of op papier en op welke wijze dan ook (in het bijzonder via framing*), van een van de elementen van de website of van de te koop aangeboden diensten, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Francecom, is verboden en vormt een daad van inbreuk, die kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties. Alleen kopieën op papier zijn toegestaan voor privé-doeleinden voor het exclusieve gebruik van de kopieerder in de zin van artikel L122-5 2° van de Wet inzake Intellectueel Eigendom.

Er mag geen hypertekstlink naar de website worden geïnstalleerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Francecom.

*De handeling waarbij de inhoud van pagina’s op een website wordt overgenomen en door middel van een hyperlink naar de eigen website wordt gekoppeld, zodat het lijkt alsof de inhoud van de eigen website afkomstig is.

Foto credits

Niet-contractuele foto’s

Verantwoordelijkheid

SARL Camping Le Domaine des Bans wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen die zich op de website kunnen voordoen en die tot een verlies van gegevens of een onbeschikbaarheid van de toegang tot de op de website geproduceerde informatie kunnen leiden.

De op de website gepresenteerde elementen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en ter beschikking gesteld aan internetgebruikers, zonder enige garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet.

De aanwezigheid van hyperlinks op de website – ongeacht of SARL Camping Le Domaine des Bans daarvoor al dan niet vooraf toestemming heeft gegeven – leidt niet tot hoofdelijke aansprakelijkheid tussen deze laatste en de eigenaars van de andere websites voor wat betreft de inhoud van de websites waarnaar de internetgebruiker wordt doorverwezen.

SARL Camping Le Domaine des Bans kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie op de site . Evenmin kan zij garanderen dat de website niet door een derde kan worden gewijzigd (inbraak, virus).

Bovendien is de internetgebruiker als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de inhoud van de website . Behoudens een ernstige fout van SARL Camping Le Domaine des Bans, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die verband houdt met het gebruik van informatie die op de website wordt geproduceerd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle op de website gepubliceerde informatie en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, vallen uitsluitend onder het Franse recht. Alleen de rechtbanken binnen het rechtsgebied van het Hof van Beroep van Nancy : zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website .

CM2C
14 rue Saint Jean
75017 Paris
https://cm2c.net
cm2c@cm2c.net

Algemene verkoopvoorwaarden

De website geeft geen toestemming om aankopen te doen op de site. De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar in de rubriek Documenten, die kan worden gedownload of op aanvraag op het adres domainedesbans@cielavillage.com

Informatie over cookies op onze website

Gedetailleerde informatie over cookies en hoe daarmee op de site wordt omgegaan, is hier beschikbaar: Cookiebeleid (EU)

U kunt meer te weten komen over het gebruik van cookies op de website van de CNIL www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Informatie over privacybeleid en beheer van persoonsgegevens:

Gedetailleerde informatie over het privacybeleid en het beheer van persoonsgegevens